Veiligheids-management

Veiligheidsmanagement is onmisbaar voor organisaties als je
de veiligheid en gezondheid van medewerkers wilt verbeteren.
Hoe breng je risico’s rondom bedrijfsprocessen in kaart?
Waar leg je maatregelen vast? Online software voor
veiligheidsmanagement helpt je om meer grip te krijgen op
veiligheid in je organisatie.

bouw_foto

De voordelen van online veiligheidsmanagement software

  • Efficiënte meldformulieren voor incidentregistratie
  • Betrek de werkvloer bij risico’s en veiligheid
  • Automatische workflow voor het afhandelen van incidenten
  • Overzichtelijke rapportages van alle risico’s & maatregelen
  • Creëer meer bewustwording bij medewerkers
  • Inzicht in de effecten van de genomen maatregelen
  • Alle stappen van het risicomanagementproces in één online tool

Ontdek hoe de veiligheidsmanagement software van Smile  jouw organisatie helpt met het beheersen en verbeteren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

|

Hoe helpt de veiligheidsmanagement software van Smile jouw organisatie?

Awareness

Meer bewustwording op de werkvloer

Door de medewerkers te betrekken bij risico-inventarisaties en -evaluaties en veiligheid weten zij beter welke risico’s zij lopen en wat zij kunnen doen om deze risico’s te voorkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

analyseren_illu
Risico-inventarisatie

Compleet beeld veiligheidsrisico’s

Omdat alle potentiële veiligheidsrisico’s, van machines tot incidenten en gevaarlijke situaties, in één online systeem worden vastgelegd, heb je altijd een realtime en compleet beeld van risico’s in je organisatie.

brandje_blussen_illu
Taakgestuurd werken

Grip op opvolging acties

Alle acties zijn in één overzicht inzichtelijk. Jij weet altijd de laatste status van acties omtrent het afhandelen van incidenten, implementeren van maatregelen en verbeteracties voor preventie.

check_illu
Compliance

Maak veiligheid aantoonbaar

Met een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) zoals Smile kan je aantoonbaar maken dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers continu op de agenda staat. Zo kun je voldoen aan wettelijke verplichtingen.

verbeteren_illu

Hoe creëer je een veiligheidscultuur in je organisatie?

De menselijke factor speelt ook bij veiligheidsmanagement een grote rol. Het is daarom belangrijk om een veiligheidscultuur in je organisatie te creëren. Je kunt beginnen met deze drie stappen.

Maak veiligheid bespreekbaar

Wat je niet weet, kan je ook niet toepassen. Door veiligheid bespreekbaar te maken op de werkvloer vergroot je de kennis en bewustwording van medewerkers en verklein je de kans op gevaarlijke situaties of ongevallen.

Toets kennis en gedrag

Met online self-assessments toets je kennis en gedrag van medewerkers rondom veiligheid en beleid. Zo weet de werkvloer beter wat er van hen verwacht wordt, en weer jij welke onderwerpen aandacht nodig hebben.

Deel resultaten & voordelen

Benader veiligheid op positieve wijze door de resultaten en voordelen van je verbeter- en preventiemaatregelen te delen in de organisatie. Bijvoorbeeld een forse daling van aantal incidenten met verzuim als gevolg.

Meer weten over de veiligheidsmanagement software van Smile om veiligheid op de werkvloer te verbeteren?

Vraag een online demo aan!