Risico-management

Risicomanagement is één van de belangrijkste processen in
je organisatie. Risico’s kunnen immers er voor zorgen dat je
je bedrijfsdoelen niet haalt of dat de dagelijkse bedrijfsvoering
in gevaar komt. Met online software voor risicomanagement
werk je slimmer en sneller aan het inventariseren en mitigeren
van risico’s in je organisatie.

De voordelen van online risicomanagement software:

  • Betrek de werkvloer bij risico-identificatie en -analyse
  • Overzichtelijke rapportages van risico’s & maatregelen
  • Alle stappen van het risicomanagementproces in één online tool
  • Inzicht in de effecten van de genomen maatregelen

Ontdek hoe de risicomanagement software van Smile de bedrijfsrisico’s in jouw organisatie eenvoudiger, sneller en overzichtelijker kan reduceren.

Online software voor grip op risico's

Hoe helpt de risicomanagement software van Smile jouw organisatie?

compliance

Voldoe aan wet- en regelgeving

Met de juiste risicomanagement software wordt het makkelijker om te voldoen aan de voor jou geldende wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen. Maak aantoonbaar dat je de juiste stappen zet om risico’s te reduceren en krijg grip op compliance.

Smile_verbeteren
Risico's & kansen

Denk in mogelijkheden

Het oplossen van risico’s kan je zien als kans en methode om bedrijfsdoelen te realiseren. Met risicomanagement software benut je deze mogelijkheden optimaal – je ziet namelijk precies bij welke bedrijfsprocessen het nóg beter kan!

werkenbij_groei_smile_illu
awareness

Verbeter het risicobewustzijn

Nieuwe maatregelen werken het beste als je de werkvloer meeneemt in het waarom en hoe van deze maatregelen. Je doet het immers voor hun veiligheid en voor de toekomst van het bedrijf. Smile helpt je met het verbeteren van het risicobewustzijn onder medewerkers.

Smile_registreren_incidenten
integraal risicomanagement

Voor een toekomstbestendige organisatie

Iedereen heeft profijt bij de risicomanagement software van Smile: dankzij de continue PDCA-cyclus hebben risicomanagers altijd overzicht, directie krijgt bedrijfsbreed inzicht en controllers zien lagere kosten door procesverbetering, meer grip en compliance.

Smile_realtime_analyseren

Integraal risicomanagement in 3 stappen

Inventariseren & analyseren

Met een risico-inventarisatie krijg je inzicht in de verschillende bedrijfsrisico’s en wat de impact daarvan kan zijn. Een online RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) helpt je hierbij. Pas als je weet welke risico’s je loopt kun je aan de slag om deze te reduceren.

De juiste maatregelen implementeren

Nu je alle risico’s inzichtelijk hebt, kun je maatregelen nemen om de risico’s te beperken. Het helpt om alle maatregelen in één systeem te noteren, zodat jij en je collega’s op ieder moment weten in hoeverre maatregelen reeds zijn geïmplementeerd.

Continu evalueren & verbeteren

Om het effect van de genomen maatregelen helder te krijgen is het belangrijk om deze continu te evalueren en te kijken naar wat er beter kan. Volgt iedereen de nieuwe richtlijnen? Hebben we inderdaad de impact van specifieke risico’s gereduceerd?

Grip op risico's

Ontdek de risicomanagement software van Smile voor:

Health & Safety

Ontdek deze Suite

Kwaliteit & Veiligheid

Ontdek deze Suite