Downloads  

Whitepaper – Online Klachtenmanagement

Klachtenmanagement

Goed omgaan met klachten is medebepalend voor het imago van een organisatie. Dat er zich een klacht voordoet, is meestal niet het probleem. Vooral de manier waarop er met de klacht wordt omgegaan bepaalt de beleving van de klager.

Goed klachtenmanagement is daarom veel meer dan een vriendelijke stem aan de telefoon of een laagdrempelig online meldformulier. Ook een transparant klachtenbeleid, feilloze systemen en processen, goede communicatie, klantgerichte medewerkers, duidelijke verantwoordelijkheden (eigenaarschap!) en vooral ook de wil om te leren van klachten spelen anno nu een belangrijke rol.

Wil jij alles weten over online klachtenmanagement? En hoe dit jou kan helpen naar meer loyale klanten en een hoog serviceniveau?

Vraag de whitepaper aan!