Blog  

De krachtige combinatie van mens en techniek voor informatie-beveiliging

Informatiebeveiliging Privacy Software

De dialoog over informatiebeveiliging wordt gedomineerd door technische oplossingen en processen. Echter is het menselijk gedrag zeker een minstens zo bepalende factor voor de veiligheid van informatie in je organisatie. Of het nu gaat om bewust handelen om fouten te voorkomen (een e-mail met gevoelige informatie echt naar de juiste geadresseerde sturen) of het vanzelfsprekend vinden je aan bepaalde maatregelen te houden (geen usb-sticks gebruiken of je laptop in de auto laten liggen); de menselijke factor is cruciaal voor informatiebeveiliging.

Door awareness onder medewerkers voor informatiebeveiliging te vergroten en te streven naar een cultuur waarin het bewust omgaan met informatie de norm is, leg je de basis voor het veilig omgaan met deze informatie. Als je deze mindset succesvol geïmplementeerd hebt, worden de vanzelfsprekend noodzakelijke technologische oplossingen en processen onderdeel van een stevige basis voor informatieveiligheid. Maar hoe definieer je de baten van investeringen in awareness programma’s of trainingen voor medewerkers? En hoe veranker je dit in de cultuur van de organisatie?

Vergelijk informatiebeveiliging met het dragen van een bouwhelm

Het is belangrijk te bedenken welke potentie een sterke informatiebeveiligings-cultuur in zich heeft. De parallel met fysieke veiligheid is snel gemaakt. In bijvoorbeeld industrie, bouw en installatietechniek is een cultuur gericht op fysieke veiligheid vaak al heel erg aanwezig. Een ongeval kan immers grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de betreffende medewerker maar ook voor de onderneming. Het startpunt is om duidelijke afspraken te maken en ‘technische’ maatregelen te nemen, zoals het verplicht gebruik van bijvoorbeeld een
helm op een bouwplaats of valbescherming bij het werken op hoogte. Het is echter het bewustzijn van het individu dat bepaalt hoe strikt hier mee omgegaan wordt. Toch wordt je hierin sterk beïnvloedt door de cultuur van de organisatie. Wordt de helm consequent altijd opgezet of wordt er nonchalant mee omgegaan als ‘ik even heen en weer loop’? Als de organisatie in hoge mate een veiligheidscultuur heeft is het elkaar aanspreken op gedrag daarin niet alleen geaccepteerd, maar zelfs vanzelfsprekend.

 

Binnen informatiebeveiliging hoeft het niet anders te zijn. Veilig gedrag is afhankelijk van de mogelijkheid dit gedrag te vertonen en de motivatie om dit ook te doen. Je hebt hiervoor de juiste tools nodig, denk bijvoorbeeld aan een veilig locatie voor het opslaan van gegevens die overal toegankelijk is, als vervanging voor usb-sticks. Bij de motivatie om het veilige gedrag te vertonen, speelt de cultuur een wezenlijke rol. Als het gewenste, veilige gedrag vanzelfsprekend is onder medewerkers wordt het risico dat hiervan afgeweken enorm gereduceerd.

Mens en techniek, een veiligere combinatie

Hoe mooi is het als je als organisatie in staat bent om de risico’s op malware, phishing, het verliezen van gevoelige data, of ongeoorloofde toegang tot systemen al enorm kunt beperken doordat al je medewerkers hier voor waken? En dat je techniek en processen hebt om onzichtbare bedreigingen tijdig te signaleren en tijdig op te lossen?

Bij Smile hebben we oog voor de krachtige combinatie van mens en techniek. Met onze online software, ontwikkeld voor én door de mens, maken we het managen en implementeren van een informatieveilige cultuur een automatisme, op een laagdrempelige manier. Onze Informatiebeveiliging & Privacy Suite helpt je niet alleen bij het technisch en procesmatig verminderen van de bedreiging van data, maar stelt jou bovenal in staat om informatieveiligheid te borgen en te managen, op tijd te signaleren wanneer het mis gaat en faciliteren als er maatregelen moeten worden genomen. Onze tooling helpt organisaties om aan specifieke informatieveiligheidsnormen te voldoen. Smile verbindt techniek en mens met gebruiksvriendelijke online software.

INFORMATIEBEVEILIGING

Ontdek hoe Smile jouw organisatie kan helpen

Met slimme online software voor informatiebeveiliging & privacy

cta_illu