Blog  

Hoe betrek je collega’s bij de RI&E?

HSE Risicomanagement Veiligheidsmanagement

Iedere organisatie in Nederland moet volgens de Arbowet verplicht beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Circa de helft van deze bedrijven heeft echter geen RI&E*. Van de organisaties in Nederland die wel beschikken over een RI&E, geeft zo’n 40% aan dat zij niet alle risico’s inzichtelijk hebben*. Ook heeft één op de tien organisaties een niet-getoetste RI&E en 25% van de bedrijven heeft haar RI&E langer dan vijf jaar geleden getoetst*.

Het is zonde dat de RI&E en het Plan van Aanpak nog zo vaak blijven liggen. De risico-inventarisatie en -evaluatie helpt jouw bedrijf namelijk pas echt bij het verbeteren van gezond en veilig werken als je de diverse actiepunten uitvoert en periodiek de risico’s en genomen maatregelen evalueert. En dat doe je het beste door er samen met je collega’s aan te werken. Maar hoe pak je dat aan? Daar gaan we in deze blog verder op in.

Vraag collega’s naar risico’s in hun werk

Werknemers binnen organisaties in de bouw, productie en (maak-)industrie lopen vaak veel verschillende risico’s. Zij zullen zelf goed weten welke risico’s zij lopen en hoeveel risico dit daadwerkelijk inhoudt. Als preventiemedewerker is het daarom goed om medewerkers actief te betrekken bij het opstellen van de risico-inventarisatie & -evaluatie. Door hen te vragen naar hun werkzaamheden en momenten waarop het fout ging (of nog nét goed) krijg je een goed beeld van de risico’s die je collega’s ervaren.

Stel samen Plan van Aanpak op

Om risico’s succesvol te mitigeren is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder medewerkers om zich daadwerkelijk aan de nieuwe maatregelen te houden. Wanneer je de werkvloer betrekt bij het Plan van Aanpak en de nieuwe preventieve maatregelen weten zij beter waarom deze maatregelen worden doorgevoerd en wat het beoogde effect ervan is. De implementatie en uitvoering van deze maatregelen en actiepunten zal dan soepeler verlopen en mogelijk sneller effect hebben.

Verdeel maatregelen en actiepunten

Wanneer acties uit het Plan van Aanpak niet goed bedeeld zijn, zorgt dit voor knelpunten en een te hoge workload voor de preventiemedewerkers. Dan kunnen acties onbedoeld blijven liggen. Door risico inventarisaties en acties beter te verdelen onder meerdere collega’s en
afdelingen kun je sneller en effectiever aan de slag met verbeteren van de arbeidsveiligheid. Het is dan ook belangrijk om grip en overzicht te houden op de voortgang van alle taken en acties en wie deze gaat uitvoeren. Daar kan een online systeem voor de RI&E je bij helpen.

Software voor RI&E voor én door veiligheidskundigen

Smile heeft in samenwerking met Kader software ontwikkeld waarmee je enerzijds je RI&E compleet uit kan voeren en anderzijds alle actiepunten en taken kan toewijzen aan jezelf en je collega’s.

De jarenlange kennis van Kader over arbeidsveiligheid is samengevat in een specifieke riscio-inventarisatie lijst. Vanuit deze lijst leg je jouw volledige Plan van Aanpak inclusief actiepunten vast in onze software vast, om vervolgens verantwoordelijken en planningsdatums toe te kennen aan acties uit het Plan van Aanpak. Zo kan je per onderwerp kijken welke persoon in jouw organisatie er de meeste ervaring hiermee heeft en het meest geschikt is om de risico inventarisatie of actie(s) op zich te nemen.

Als je een actie hebt toegewezen, wordt de collega in kwestie hierover geïnformeerd en kan deze de voortgang ervan vastleggen met onder andere notities, foto’s en andere documentatie. Nadert de planningsdatum? Dan krijgt je collega daar tijdig een melding en reminder van.

Inzicht voortgang preventieve maatregelen

Nu je taken hebt toegewezen aan collega’s is het belangrijk dat je zicht hebt op de voortgang daarvan. In Smile heb je verschillende overzichten ter beschikking. Zo kan je een overzicht van alle acties omtrent maatregelen terugvinden inclusief status, planningsdatums en verantwoordelijken, evenals een overzicht van afgeronde taken. Daarnaast heb je ook helder overzicht van alle risico’s per risicogebied die uit de RI&E zijn gekomen en welke maatregelen aan deze risico’s gekoppeld zijn.

Met de RI&E software van Smile krijg je dus een compleet overzicht van risico’s, maatregelen, en openstaande acties van je Plan van Aanpak. Ook kun je op eenvoudige wijze je collega’s betrekken en verantwoordelijk maken voor het uitvoeren van risico inventarisaties of verbeteracties. Het is dé tool voor het opstellen van een RI&E en uitvoeren van je Plan van Aanpak. Wil jij meer weten over deze software? Vraag dan een online demo aan met onze adviseurs! We laten je graag de mogelijkheden zien.

 

*https://www.mkb.nl/sites/default/files/interactief_stappenplan_rie-dienstverlening_branches_def.pdf