Blog  

Geen risico’s maar kansen: de trends in risicomanagement

Risicomanagement Verbetermanagement

Risicomanagement is een uiterst krachtig wapen om positief te verbeteren. Het oplossen van risico’s kan namelijk gezien worden als kans en methode om bedrijfsdoelen te realiseren. Als risicomanagers zich daarbij opstellen als verandercoach, boor je flink wat potentieel aan. Wij zien op dit moment daarbij de volgende trends.

1. Digitaliseer risicosturingsprocessen

De overlap tussen risicomanagement en andere aandachtsgebieden wordt steeds duidelijker. Dat geldt voor klachtenmanagement (de oorsprong van Smile), kwaliteitsmanagement, veiligheidsmanagement, incidentenmanagement en auditbeheer. Deze vakgebieden bewegen flink naar elkaar toe en vragen om integraal beleid en aansturing. Dat kan middels digitalisering van bestaande processen en procedures met online software, door de overlap eruit te filteren en de aanpak efficiënter in te richten. Kwaliteitsnormen zoals ISO9001 bieden hier houvast.

2. Online self-assessments

‘Wat iemand niet weet, kan hij ook niet toepassen’ is Smile’s motto. Daarom zijn self-assessments een krachtig verbeterinstrument. Door vaak ondoorzichtige maatregelen te vertalen naar toegankelijke online vragensets worden medewerkers naast het traditionele auditen periodiek en op een relevante manier betrokken. Dat scheelt tijd en zorgt automatisch voor meer bewustwording, met een positief effect op de verbeterinspanning. Werken aan grip op risico’s wordt daarom een stuk makkelijker.

3. Realtime analyses

Door afwijkingen uit audits en self-assessments, incidenten, klachten en andere kwaliteits- en veiligheidsissues te koppelen aan beleid en uitgevoerde maatregelen, krijg je inzicht in wat beter kan. Als je beschikt over de data en vergelijkingen, kan je namelijk de opvallendste signalen bespreken in je team. Zo kom je gezamenlijk tot oplossingen en ontstaat een continue feedbackloop waarin je telkens werkt aan minder risico’s.

Risicomanagement of Governance, Risk & Compliance (GRC) staat sterk in de belangstelling. Niet alleen wordt het ‘risicogestuurd denken’ expliciet genoemd in diverse kwaliteitsnormen; ook in andere vakgebieden worden nut en noodzaak van risicogestuurd denken steeds duidelijker.

Logisch dus dat veel organisaties op zoek zijn naar manieren om integraal te werken aan risicomanagement en (meer) compliance. Het proactief initiëren, complementeren én borgen van (verbeter)maatregelen vormt daarbij de grootste uitdaging. De online software van Smile helpt om het anders te gaan doen.

risicomanagement

Online software voor grip op risico’s

cta_illu