Blog  

Een veilige werkplek begint met een goede risico-inventarisatie

HSE Inspecties Risicomanagement Veiligheidsmanagement

Organisaties in onder andere de bouw en productie hebben te maken met een breed scala aan risico’s. Denk aan machineveiligheid, werken met gevaarlijke stoffen en apparatuur, en arbeidsrisico’s. Vorig jaar werd daar ook nog COVID-19 als gezondheidsrisico aan toegevoegd. Hoe houd je overzicht over al deze risico’s? Hoe krijg je inzicht in de risico’s die je organisatie loopt? En hoe neem je passende maatregelen?

Als je meer inzicht wilt verkrijgen in de diverse risico’s die je organisatie loopt kun je starten met een risico-inventarisatie of interne audit. Het is de ervaring van Smile en haar klanten dat dat de basis vormt voor goed risicomanagement. We geven je in deze blog een aantal tips om een goede risico-inventarisatie op te stellen voor jouw organisatie.

Ondersteuning bij risico-inventarisatie

Het opstellen van een RI&E kan een uitdaging zijn, met het risico dat je punten vergeet mee te nemen of niet goed afwerkt. De software van Smile kan je hier mee helpen. In onze software voor interne audits, inspecties en checks bieden we diverse templates met vragen over veiligheids-, gezondheidsrisico’s en branche-specifieke risico’s die je kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmiddelen, vluchtwegen, risicovolle werkzaamheden en de BHV organisatie.

Zitten hier thema’s of hoofdstukken tussen die voor jouw organisatie of afdeling niet van toepassing zijn? Dan kun je deze eenvoudig overslaan. Zo heb je helder welke onderdelen je moet doorlopen om alle risico’s in je organisatie inzichtelijk te maken en kan je dit op een gestructureerde wijze aanpakken.

Inzicht in veiligheidsrisico’s in op de werkvloer

Als je deze risico-inventarisatie uitvoert, beschik je over één helder overzicht met alle risico’s, inclusief bijbehorende acties. Van daaruit kan je structureel werken aan het up-to-date houden van deze risico’s en maatregelen. Is er al een effect merkbaar van de maatregelen die je hebt genomen? Worden persoonlijke beschermingsmiddelen juist en consequent ingezet? En wordt in kaart gebracht welke nieuwe risico’s de inzet van nieuwe machines of materialen met zich mee brengt?

Werk samen aan het reduceren van risico’s

Wanneer je telkens uitgaat van je gemaakte nulmeting kun je snel en overzichtelijk nieuwe risico’s, acties en maatregelen toevoegen en evalueren indien nodig. Zo hoef je niet periodiek de complete lijst weer na te lopen als er weinig veranderd is. Je bespaart zo jezelf én je collega’s veel tijd en moeite. Omdat de inventarisatie online beschikbaar is in de software van Smile kunnen
jij en je collega’s hier altijd op teruggrijpen voor het aanvullen en toevoegen van risico’s en maatregelen. Dan weet je op ieder moment de laatste updates rondom openstaande acties en evaluatie van maatregelen. Als je op deze manier structureel nieuwe risico’s inventariseert en bestaande risico’s en maatregelen evalueert houd je grip op veiligheidsrisico’s op de werkvloer.

Online software voor health & safety

Wil je meer weten over hoe de software van Smile jou kan helpen met risicomanagement? Hoe dit je kan helpen op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in risico’s en de te nemen maatregelen? Neem dan contact op met Smile over onze oplossing voor Health & Safety. In een online demo laten we je de uitgebreide mogelijkheden zien rondom de RI&E, veiligheid en risicomanagement, passend bij de wensen en behoeften van jouw organisatie. We gaan graag met je in gesprek!