Blog  

Drie redenen waarom jouw collega’s geen (bijna) ongevallen melden

Incidentenmanagement Meldcultuur Veiligheidsmanagement

Veiligheidskundigen en arbo-adviseurs weten als geen ander dat je ook voldoende aandacht moet hebben voor de bijna ongevallen, de momenten waarop het nét goed gaat en de momenten waarop je er met de schrik of een blauwe plek vanaf komt. Deze bijna ongevallen geven namelijk aan waar potentieel gevaarlijke situaties aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Precies daar ligt de meeste verbeterpotentie om arbo-ongevallen te voorkomen.

Maar waarom worden er geen bijna ongevallen of onveilige situaties gemeld? In deze blog benoemen we drie mogelijke oorzaken hiervoor.

Cultuur stimuleert incidenten melden niet

Een belangrijk voorwaarde voor een werknemer om een melding te doen is dat deze de urgentie en het nut van een melding begrijpt. Waar doe je het voor? Dit zit vaak in de bedrijfscultuur ingebakken en wordt door nieuwe collega’s overgenomen.
Ook mag een melding nooit negatieve consequenties hebben voor de melder, direct of indirect. Als medewerkers het gevoel krijgen dat zij als dader of schuldige worden gezien zullen zij weinig geneigd zijn om incidenten en gevaarlijke situaties te melden.

De bedrijfscultuur moet zorgen dat melders zich veilig voelen om te melden wat niet goed gaat zodat ze kunnen leren van fouten. Macho- en haantjesgedrag staat hier vaak haaks op. Maar de cultuur in een organisatie verander je niet zomaar. Dat vereist intensief werk op langere termijn. De adviseurs van Kader kunnen jou hierbij helpen.

Melden kost te veel moeite

Incidenten melden moet vooral snel en makkelijk gaan. Kost het te veel tijd? Wordt er veel overbodige informatie gevraagd? Of is het meldformulier niet makkelijk te vinden? Dan zal er waarschijnlijk weinig gemeld worden – er zijn immers nog genoeg andere belangrijke dingen die óók gedaan moeten worden. Als je niet eenvoudig en snel kan melden verdwijnt de urgentie en motivatie om te melden als sneeuw voor de zon.

Onduidelijke opvolging

Heb je ooit een melding of klacht ergens ingediend en er nooit meer wat van gehoord? Dat is erg demotiverend en voelt dan toch als verspilde moeite, terwijl de organisatie mogelijk wel actie heeft ondernomen. Daarom is het belangrijk om terugkoppeling te geven aan de melder wat er met de melding wordt gedaan en wat het (positieve!) gevolg van deze melding is. Bonuspunten als je dit ook met de rest van het team deelt, zodat iedereen hiervan op de hoogte is en weet dat er écht wel wat met jouw melding gebeurt.

Hoe stimuleer je het melden van (bijna) ongevallen?

Er zijn drie momenten waarop je het melden van bijna ongevallen en onveilige situaties kan stimuleren.

  • Vóór een melding, door een veilige en open meldcultuur te creëren;
  • Tijdens een melding, door het melden makkelijker en leuk(er) te maken voor collega’s;
  • Na een melding, door duidelijk te maken dat alle meldingen gezien, opgepakt en gewaardeerd worden.

Wil jij hier meer over weten? Download dan de whitepaper ‘9 succesfacturen voor het vaker melden van (bijna) ongevallen’. Daar staan we uitgebreid stil bij hoe jij meer meldingen binnenkrijgt en de meldingsbereidheid onder collega’s verhoogd.