Blog  

Digitale transformatie

Audits Compliance Controles Digitale transformatie Inspecties

Van focus op wat slecht gaat naar focus op verbeteren

Traditionele audits roepen nog vaak weerstand op. Ze brengen veel rompslomp en stress met zich mee, omdat alles op orde moet zijn voor dat ene controlemoment. Zo wordt de audit een doel op zich, in plaats van een moment om te kijken waar en hoe processen beter kunnen. Met de audit software van Smile transformeer je interne audits tot een transparant online verbeterproces en ga je positiever tegen periodieke audits aankijken.

Digitalisering van auditprocessen

Het digitaliseren van auditprocessen is de eerst stap naar ‘digitaal transformeren’. Je zorgt dan dat gegevens uit het auditproces niet analoog maar elektronisch worden vastgelegd. Bij digitale transformatie gaat het om volledige integratie van processen, en het doorbreken van traditionele werkwijzen. Bijvoorbeeld self-assessments kunnen al een belangrijke manier zijn om het traditionele auditproces te doorbreken.

Hoe kunnen self-assessments audits vervangen?

Self-assessments zijn digitale vragensets waarmee je kennis en bewustwording van medewerkers omtrent bepaalde onderwerpen periodiek kunt toetsen. Je bewaakt de kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving en andere beleidszaken niet alleen middels een audit, maar met behulp van een grote bak met slimme online vragen, die in een passend ritme breed verspreid binnen de organisatie worden uitgezet om alle medewerkers te betrekken. Dat levert meer data, meer inzicht en meer transparantie op.

Het auditproces digitaal transformeren met Smile

Door je interne auditsprocessen digitaal te transformeren tot een transparant online verbeterproces, maak je van audits een prettig en nuttig instrument voor continue verbetering. Smile helpt je hierbij. De module Vragenlijsten ondersteunt de audit- en controleprocessen, onder andere rondom het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en analyseren van elk type audit, inclusief self-assessments.

Digitale transformatie

Zet jij de eerste stap richting online auditen?

Ontdek onze online software voor audits!

cta_illu